Společně v krajských volbách 2024

Volební program, priority, kandidáti, volební materiály a odkazy ke kandidátce Společně najdete na nestranném přehledu ke krajským volbám, na Programech do voleb.

Rozšířené informace

Priority

 • Pokračovat ve spolupráci s demokratickými partnery

  - Jasně jsme ukázali, kam patříme. Ukončili jsme partnerství se Sverdlovskou oblastí v Rusku. Naopak navazujeme spolupráci s Mykolajivskou oblastí na Ukrajině.
 • Zatraktivnit cestovní ruch v kraji

  - Pomohli jsme vrátit do kraje turismus. Jen loni k nám zavítalo 1,5 milionů návštěvníků.

  - Zasadili jsme se o rozvoj digitalizace, dostupnost, smart řešení, propojení s Rakouskem i zatraktivnění míst, která doposud unikala pozornosti.

  - Vybudovali jsme přes 5 kilometrů Vltavské cyklistické stezky.

  - Spustili jsme projekt Gotická stezka.

  - Spustili jsme projekt ”Svatby v jižních Čechách”, který na webu láká budoucí manželské páry ze všech koutů světa. Doporučuje hned 60 míst v kraji, kde mohou prožít nejdůležitější den svého života.
 • Podpořit kulturní dědictví a chránit památky

  - Chceme být regionem s ideálními podmínkami pro život občanů. Snažíme se o dosažení udržitelného růstu kraje prostřednictvím strategické podpory občanské vybavenosti, podpory podnikání, rozvoje odvětví s vysokou přidanou hodnotou, implementace chytrých řešení a udržitelného cestovního ruchu, který respektuje přírodní a kulturní dědictví kraje.

  - Opravili jsme řadu památek, připravili jsme projekt rekonstrukce dolu Orty, který bude patřit mezi dominanty kraje.
 • Zkrášlit veřejný prostor v obcích

  - Menším obcím jsme proto umožnili získat dotaci až 300 tisíc korun na výsadbu stromů, keřů či obnovu a zakládání větrolamů. Chceme, aby Jihočeský kraj byl ještě zelenější.

  - Podpořili jsme rozvoj 56 vesnických památkových zón. Nejsou to zdaleka jen Holašovice. Podporujeme všechna místa od Bavorovic až po Žebrákov.
 • Pečovat o jihočeskou přírodu

  - Zařídili jsme, aby se pohoří na Šumavě, Slavonické rybníky, Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, Velký Hodonický rybník a Zlatý potok v Pošumaví se staly chráněnými území.

  - Rozvíjíme jihočeskou vodárenskou soustavu, která zásobuje více než 400 tisíc obyvatel pitnou vodou. Aktivně podporujeme možnost zapojení menších obcí do této soustavy pomocí dotačních prostředků.

  - Využíváme vzájemnou synergii, která panuje mezi Národním parkem Šumava a Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity. S rozlohou skoro 69 tisíc hektarů je Šumava vůbec největším Národním parkem v republice.
 • Přivést do kraje špičkové akce

  - Podpořili jsme charitativní sportovní akce, ČEZ Sport festival na Lipně, půlmaraton v Českých Budějovicích i cyklistickou akci
  Kolo pro život a běh Barvám neutečeš.

  - Spolupořádali jsme prestižní akce, jako bylo Mistrovství světa v cyklokrosu i etapy Středoevropské rallye v rámci světového mistrovství.

  - Letos v létě pořádáme Olympiádu dětí a mládeže v Českých Budějovicích.
 • Rozvíjet mládežnický sport

  - Poskytli jsme 110 milionu korun pro jihočeské sportovní kluby, a to především pro mládež.
 • Pečovat o řemesla

  - Podporujeme studium gastronomických oborů, například v kampani Kuchařina dobrá volba. Zájem uchazečů už narostl. Nicméně stejně důležitá je pro kraj i jejich kvalita.
 • Aktivně podporovat rodiny s dětmi

  - Poskytli jsme 60 milionů korun na podporu dětí na jihu Čech.

  - Jako kraj jsme rozšířili podporu nejmladších obyvatel. Zavedli jsme příspěvek v rámci slavnostního vítání občánků stejnou částkou, kterou rodině věnuje samotná obec.

  - Navyšujeme dotace pro mateřská centra a podporu péče o předškolní vzdělávání.

  - Budujeme dostupné bydlení pro rodiny.
 • Zlepšit úroveň škol v kraji

  - Ročně jsme na kraji investovali až 250 milionu korun do zázemí škol.

  - Zahájili jsme výstavbu nových škol. Do roku 2026 dokončíme 7 škol, hřišť a domovů mládeže. Navýšili jsme finanční podporu na kroužky, pro sportovní oddíly, základní umělecké školy i domovy dětí a mládeže.

  - Daří se nám nastavovat kapacitu středních škol tak, aby svým rozložením odpovídala poptávce studentů, rodičů i trhu.

  - Máme dostatek gymnázií a postupně jsme založili i tři nové třídy technického lycea.

Volební program

Kandidátní listina

 1. Pavel Klíma
 2. Šimon Heller
 3. Jiří Fišer
 4. Robert Huneš
 5. Jan Bartošek
 6. Pavel Koc
 7. František Talíř
 8. Luboš Peterka
 9. Božena Kudláčková
 10. Petr Hladík
 11. Lukáš Franta
 12. Jan Křemen
 13. Ludvík Reindl
 14. Pavel Talíř
 15. Michaela Kudláčková
 16. Kateřina Marková
 17. Gabriela Zítková
 18. Martin Filip
 19. Miroslav Žitný
 20. Petra Brychtová
 21. Jiří Maňák
 22. Karel Bajer
 23. Martin Veber
 24. Zdeněk Liška
 25. Karel Hrubeš
 26. Ladislav Honsa
 27. Robert Kotlár
 28. Stanislav Hlava
 29. Tomáš Bouzek
 30. Štěpán Ondřich
 31. Petra Trambová
 32. Martin Gregora
 33. Libor Zdařil
 34. Lenka Horejsková
 35. Vít Pavlík
 36. Tomáš Novák
 37. Martin Procházka
 38. Ondřej Lee Stolička
 39. Ondřej Bartoš
 40. Antonie Šaldová
 41. Petr Hanzlík
 42. Kryštof Kothbauer
 43. Jiří Mikeš
 44. Tomáš Vala
 45. Miroslav Pořádek
 46. Jiří Tham
 47. Jana Kilbergerová
 48. Dalibor Vlček
 49. Petr Kajnar
 50. Roman Maňák
 51. Vladimír Skotnica
 52. Janka Monhart
 53. Ladislav Novotný
 54. Tomáš Chmelík
 55. Štěpán Pavlík
 56. Radoslav Kacerovský
 57. František Korbel
 58. Petr Havránek
 59. Jakub Valeš
 60. Jan Sochor